ค้นหา

ร้านสะดวกซัก Time2wash

ร้านสะดวกซัก Time2wash ทางร้านของเราขอเสนอรูปแบบ "ร้านสะดวกซักอบผ้า 24 ชั่วโมง" ในการบริการที่มีความแตกต่างไปจากร้านอื่นๆที่ร้าน Time2wash ของเราใช้เครื่องซักอบผ้าที่มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงโดยการทำงานของเครื่องซักอบผ้าที่มีคุณภาพแล้วและยังมาพร้อมกับการให้บริการด้วยเครื่องซักอบผ้าที่ทันสมัย ช่วยลดเวลาในการซัก ผ้า และอบผ้าได้ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในสมัยนี้เป็นอย่างมาก Time2wash ของเราใส่ใจลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งทางร้านของเราพร้อมเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ทางร้านเรามีที่นั่งรอระหว่างซักอบผ้าให้บริการลูกค้าที่มาซักผ้ากับทางเราด้วยซึ่งทางร้านของเราจะมีพนักงานเข้า ไปทำความสะอาดร้านและเครื่องซักอบผ้าทุกวันทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการนอกจากจะได้ความสะอาดของผ้าแล้วยังได้ความปลอดภัยในการเข้ามาใช้บริการกับเราอีกด้วย