รูปแบบการลงทุน  

Dryer

16kg.

DX16ElecP3

Size

Type

TUMBLE DRYERS

Primus

Dryer

16kg.

DX16ElecP1

Size

Type

TUMBLE DRYERS

Primus

Dryer

16kg.

DX16LPG

Size

Type

TUMBLE DRYERS

Primus

Dryer

24kg.

DX24ElecP3

Size

Type

TUMBLE DRYERS

Primus

Dryer

24kg.

DX24LPG

Size

Type

TUMBLE DRYERS

Primus

Dryer

24kg.

DX24LPGStainless

Size

Type

TUMBLE DRYERS STAINLESS

Primus

Dryer

20kg.

DX2020LPG

Size

Type

STACK TUMBLE DRYERS

Primus

Dryer

20kg.

DX2020LPGStainless

Size

Type

STACK TUMBLE DRYERS STAINLESS

Primus

Dryer

13kg.

DX1313LPG

Size

Type

STACK TUMBLE DRYERS

Primus

Dryer

13kg.

DX1313LPGStainless

Size

Type

STACK TUMBLE DRYERS STAINLESS

Primus

Washer

27kg.

PC60

Size

Type

HIGHLY EFFICIENT HARD-MOUNT WASHER EXTRACTORS

Primus

Washer

18kg.

PC40

Size

Type

HIGHLY EFFICIENT HARD-MOUNT WASHER EXTRACTORS

Primus

Washer

14kg.

PC30

Size

Type

HIGHLY EFFICIENT HARD-MOUNT WASHER EXTRACTORS

Primus

Washer

9kg.

PC20

Size

Type

HIGHLY EFFICIENT HARD-MOUNT WASHER EXTRACTORS

Primus

Washer

30Kg.

MYR30PD

Size

Type

Maytag washer multi - load

Maytag

Washer

25Kg.

MYR25PD

Size

Type

Maytag washer multi - load

Maytag

Washer

18Kg.

MYR18PD

Size

Type

Maytag washer multi - load

Maytag

Dryer

10Kg.

MED28PD

Size

Type

Super capacity dryer

Maytag

Washer

10Kg.

MHN33PD

Size

Type

Energy advantage front - load washer

Maytag

Washer

14Kg.

MYR14PD

Size

Type

Maytag washer multi - load

Maytag

สินค้าเพิ่มเติมที่จำเป็น

ตู้จำหน่ายน้ำยาซักผ้า

ตู้แลกเหรียญ

ปั๊มน้ำและหม้อต้มน้ำ

© 2020 by the M-Soul Laundromat.

Tel :

097-028-9104

,
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram