ร้านสะดวกซัก J WASH

ข้อมูลร้าน :

ร้านสะดวกซัก สไตส์ร้านสะดวกซัก เน้นซักสะดวก สบาย สะอาด ถูกสุขลักษณะ

ที่อยู่ :

บ้านนางเหลียว หลังเทสโก้รวมโชค อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 50210

จำนวนเครื่องซักและอบ :

โทร : 

096-898-3206

Status