ร้านสะดวกซัก "เก่ง&กล้า"

ข้อมูลร้าน :

ร้านสะดวกซัก สไตส์ร้านสะดวกซัก เน้นซักสะดวก สบาย สะอาด ถูกสุขลักษณะ

ที่อยู่ :

ริมคลองสมถวิล 9 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

จำนวนเครื่องซักและอบ :

โทร : 

096-898-3206

Status